Добредојдовте на GorillaPDF


Добредојдовте на GorillaPDF

Овие одредби и услови ги прикажуваат правилата и прописите за користење на веб-страницата на GorillaPDF.


Со пристапување на оваа веб-локација, претпоставуваме дека ги прифаќате овие услови во целост. Не продолжувајте да ја користите веб-локацијата на GorillaPDF ако не ги прифаќате сите одредби и услови наведени на оваа страница.

Следната терминологија се однесува на овие Услови и правила, Изјава за приватност и Известување за одрекување одговорност и кој било или сите договори: „Клиент“, „Вие“ и „Ваш“ се однесуваат на вас, лицето кое пристапува на оваа веб-локација и ги прифаќа одредбите и условите на компанијата. „Компанијата“, „Самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Ние“ се однесува на нашата компанија. „Партија“, „Парти“ или „Нас“, се однесува и на Клиентот и на нас, или на Клиентот или на нас самите. Сите услови се однесуваат на понудата, прифаќањето и разгледувањето на плаќањето што е неопходно за да се преземе процесот на нашата помош на Клиентот на најсоодветен начин, без разлика дали со формални состаноци со одредено времетраење, или со какви било други средства, со експлицитна цел за исполнување на Потребите на клиентот во однос на обезбедувањето на наведените услуги/производи на Компанијата, во согласност со и предмет на важечкото законодавство на Македонија. Секоја употреба на горната терминологија или други зборови во еднина, множина, голема буква и/или тој/таа или тие се земаат како заменливи и затоа се однесуваат на истото.

Колачиња

Ние користиме колачиња. Со користење на веб-локацијата на GorillaPDF, вие се согласувате со користење на колачиња во согласност со политиката за приватност на GorillaPDF.

Повеќето од современите интерактивни веб-страници користат колачиња за да ни овозможат да ги вратиме корисничките детали за секоја посета. Колачињата се користат во некои области на нашата страница за да се овозможи функционалноста на оваа област и леснотијата на користење за оние луѓе што ја посетуваат. Некои од нашите партнери/рекламни партнери може да користат и колачиња.

Лиценца

Освен ако не е поинаку наведено, GorillaPDF и/или давателите на лиценца ги поседуваат правата на интелектуална сопственост за целиот материјал на GorillaPDF. Сите права на интелектуална сопственост се задржани. Може да гледате и/или да печатите страници од https://gorillapdf.com за ваша лична употреба, што подлежат на ограничувања поставени во овие правила и услови.

Не смеете:

 1. Преобјавување на материјал од https://gorillapdf.com
 2. Продава, изнајмува или подлиценцира материјал од https://gorillapdf.com
 3. Репродуцирајте, дуплирајте или копирајте материјал од https://gorillapdf.com

Прераспределете ја содржината од GorillaPDF (освен ако содржината е специјално направена за редистрибуција).

Коментари на корисниците

 1. Овој договор ќе започне на датумот на овој договор.
 2. Одредени делови од оваа веб-локација нудат можност за корисниците да објавуваат и разменуваат мислења, информации, материјали и податоци („Коментари“) во областите на веб-страницата. GorillaPDF не ги прикажува, уредува, објавува или прегледува коментарите пред нивното појавување на веб-локацијата и коментарите не ги одразуваат ставовите или мислењата на GorillaPDF, неговите агенти или филијали. Коментарите го одразуваат ставот и мислењето на лицето кое објавува такво мислење или мислење. До степен што е дозволен со важечките закони GorillaPDF нема да биде одговорен или одговорен за коментарите или за какви било трошоци за загуби, одговорност, штети или трошоци предизвикани и или претрпени како резултат на каква било употреба и/или објавување и/или изглед на коментарите на оваа веб-страница.
 3. GorillaPDF го задржува правото да ги надгледува сите коментари и да ги отстрани сите коментари кои според негова апсолутна дискреција ги смета за несоодветни, навредливи или на друг начин ги прекршуваат овие Услови и правила.
 4. Вие гарантирате и застапувате дека:
  1. Имате право да ги објавувате коментарите на нашата веб-страница и ги имате сите потребни лиценци и согласности за тоа;
  2. Коментарите не прекршуваат ниту едно право на интелектуална сопственост, вклучително без ограничување авторско право, патент или трговска марка или друго сопственичко право на трета страна;
  3. Коментарите не содржат клеветнички, клевета, навредлив, непристоен или на друг начин незаконски материјал или материјал што претставува нарушување на приватноста
  4. Коментарите нема да се користат за барање или промовирање деловни или обичајни или презентирање комерцијални активности или незаконски активности.
 5. Со ова му давате на GorillaPDF не-ексклузивна лиценца без авторски права за користење, репродуцирање, уредување и овластување други да користат, репродуцираат и уредуваат кој било од вашите коментари во сите форми, формати или медиуми.

Хиперврска до нашата содржина

 1. Следниве организации може да се поврзат до нашата веб-страница без претходно писмено одобрение:
  1. Владини агенции;
  2. Пребарувачите;
  3. Новински организации;
  4. Дистрибутерите на онлајн директориуми кога нè наведуваат во директориумот може да се поврзат со нашата веб-страница на ист начин како што хиперлинкуваат до веб-страниците на други наведени бизниси; и
  5. Акредитирани бизниси ширум системот, освен што бараат непрофитни организации, добротворни трговски центри и добротворни групи за собирање финансиски средства кои можеби нема хиперлинк до нашата веб-страница.
 1. Овие организации може да се поврзат до нашата почетна страница, до публикации или до други информации на веб-страниците се додека врската: (а) не е на кој било начин погрешно; (б) не имплицира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на поврзувачката страна и нејзините производи или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на страницата на поврзувачката страна.
 2. Можеме да разгледаме и да одобриме по наше дискреционо право други барања за врски од следниве видови организации:
  1. вообичаено познати извори на информации за потрошувачи и/или деловни информации како што се Стопанските комори, Американската автомобилска асоцијација, AARP и Унијата на потрошувачи;
  2. dot.com заедница сајтови;
  3. здруженија или други групи кои ги претставуваат добротворните организации, вклучително и сајтови за давање добротворни цели,
  4. дистрибутери на онлајн директориуми;
  5. интернет портали;
  6. сметководствени, правни и консултантски фирми чии примарни клиенти се бизниси; и
  7. образовните институции и трговските здруженија.

Ќе ги одобриме барањата за врски од овие организации ако утврдиме дека: (а) врската нема да се одрази неповолно на нас или на нашите акредитирани бизниси (на пример, трговските здруженија или други организации кои претставуваат инхерентно сомнителни видови на бизнис, како што е работа-на- домашни можности, нема да им биде дозволено да се поврзат); (б) организацијата нема незадоволително досие кај нас; (в) користа за нас од видливоста поврзана со хиперврската го надминува отсуството на GorillaPDF; и (г) кога врската е во контекст на општи информации за ресурсите или на друг начин е конзистентна со уредувачката содржина во билтен или сличен производ што ја унапредува мисијата на организацијата.

Овие организации може да се поврзат до нашата почетна страница, до публикации или до други информации на веб-страниците се додека врската: (а) не е на кој било начин погрешно; (б) не имплицира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на поврзувачката страна и нејзините производи или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на страницата на поврзувачката страна.

Ако сте меѓу организациите наведени во став 2 погоре и сте заинтересирани да се поврзете со нашата веб-локација, мора да не известите со испраќање е-пошта на: webmaster@gorillapdf.com Ве молиме внесете го вашето име, име на вашата организација, информации за контакт (како како телефонски број и/или адреса на е-пошта), како и URL-то на вашата локација, список на какви било URL-адреси од кои имате намера да се поврзете до нашата веб-страница и листа на URL-адреси на нашата веб-локација до кои би сакале да ги поврзете. Оставете 2-3 недели за одговор.

Одобрените организации може хиперлинк до нашата веб-страница на следниов начин:

 1. Со користење на нашето корпоративно име; или
 2. Со користење на единствениот локатор на ресурси (веб адреса) кој е поврзан со; или
 3. Употребата на кој било друг опис на нашата веб-страница или материјал кој е поврзан со тоа има смисла во контекстот и форматот на содржината на страницата на страната што ја поврзува.

Нема да биде дозволено користење на логото на GorillaPDF или други уметнички дела за поврзување без договор за лиценца за трговска марка.

Iframes

Без претходно одобрување и изразена писмена дозвола, не смеете да креирате рамки околу нашите веб-страници или да користите други техники кои на кој било начин ја менуваат визуелната презентација или изгледот на нашата веб-страница.

Резервација на права

Го задржуваме правото во секое време и по сопствена дискреција да бараме да ги отстраните сите врски или која било одредена врска до нашата веб-страница. Се согласувате веднаш да ги отстраните сите врски до нашата веб-страница по такво барање. Исто така, го задржуваме правото да ги измениме овие одредби и услови и нејзината политика за поврзување во секое време. Со продолжување да се поврзувате со нашата веб-страница, вие се согласувате да бидете обврзани и да ги почитувате овие услови за поврзување.

Отстранување на врски од нашата веб-страница

Ако најдете некоја врска на нашата веб-страница или која било поврзана веб-страница непристојна од која било причина, можете да не контактирате за ова. Ќе ги разгледаме барањата за отстранување на врски, но нема да имаме обврска да го сториме тоа или директно да одговориме на вас.

Иако се трудиме да се осигураме дека информациите на оваа веб-локација се точни, ние не гарантираме за нивната комплетност или точност; ниту пак се обврзуваме да обезбедиме веб-локацијата да остане достапна или дека материјалот на веб-локацијата е ажуриран

Одговорност за содржината

Ние нема да имаме никаква одговорност или одговорност за која било содржина што се појавува на вашата веб-страница. Вие се согласувате да нè обесштетите и да не браните од сите побарувања што произлегуваат од или засновани на вашата веб-страница. Ниту една врска(и) не смее да се појави на која било страница на вашата веб-страница или во кој било контекст што содржи содржина или материјали што може да се толкуваат како клеветнички, непристојни или криминални, или кои прекршуваат, на друг начин прекршуваат или се залагаат за прекршување или друго прекршување на кое било трето партиски права.

Одрекување од одговорност

До максималниот степен дозволен со важечкиот закон, ги исклучуваме сите застапувања, гаранции и услови во врска со нашата веб-локација и користењето на оваа веб-локација (вклучувајќи, без ограничување, какви било гаранции наметнати со закон во однос на задоволителен квалитет, соодветност за целта и/или употреба на разумна грижа и вештина). Ништо во ова одрекување нема да:

 1. да ја ограничиме или исклучиме нашата или вашата одговорност за смрт или лична повреда како резултат на небрежност;
 2. ограничување или исклучување на нашата или вашата одговорност за измама или лажно лажно претставување;
 3. ограничете која било од нашите или вашите обврски на кој било начин што не е дозволен според важечкиот закон; или
 4. исклучете која било наша или ваша обврска што не може да биде исклучена според важечкиот закон.

Ограничувањата и исклучувањата на одговорноста наведени во овој Дел и на друго место во ова одрекување: (а) се предмет на претходниот став; и (б) ги регулира сите обврски кои произлегуваат од отказот или во врска со предметот на ова одрекување, вклучувајќи ги и обврските кои произлегуваат од договорот, деликти (вклучувајќи небрежност) и за прекршување на законската должност.

До степен до кој веб-страницата и информациите и услугите на веб-страницата се обезбедени бесплатно, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета од каква било природа.

Поставени датотеки

Строго е забрането поставување и користење нелегални материјали за да се продолжи со помош на услугите на веб-страницата. Кога отклучувате PDF-датотеки, ние немаме никаква одговорност за вашите постапки и мора да имате дозвола да ја отстраните лозинката од датотека или мора да сте законски сопственик на датотеката.

Приватност

GorilaPDF го задржува правото да ги користи вашите лични податоци за аналитички и административни цели. Сепак, ние имаме најголема почит за приватноста на корисниците. Прочитајте повеќе за нашата политика за приватност во делот Политика за приватност на веб-страницата.