Selamat datang ke Dasar Privasi kami

-- Privasi anda amat penting bagi kami.

Adalah menjadi dasar GorillaPDF untuk menghormati privasi anda mengenai sebarang maklumat yang mungkin kami kumpulkan semasa mengendalikan laman web kami. Dasar Privasi ini digunakan untuk https://gorillapdf.com (selepas ini, 'kami', 'kami', 'GorillaPDF' atau 'https://gorillapdf.com').Kami menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi anda boleh berikan kami melalui Laman Web. Kami telah menerima pakai dasar privasi ini ('Dasar Privasi') untuk menerangkan maklumat yang boleh dikumpul di Laman Web kami, cara kami menggunakan maklumat ini, dan dalam keadaan apa kami mungkin mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga. Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada maklumat yang kami kumpulkan melalui Laman Web dan tidak digunakan untuk pengumpulan maklumat kami daripada sumber lain.

Dasar Privasi ini, bersama-sama dengan Terma dan syarat disiarkan di Laman Web kami, menetapkan peraturan dan dasar am yang mengawal penggunaan Laman Web kami oleh anda. Bergantung pada aktiviti anda semasa melawati Laman Web kami, anda mungkin dikehendaki bersetuju menerima terma dan syarat tambahan.

Pelawat Laman Web

Seperti kebanyakan pengendali tapak web, GorillaPDF mengumpul maklumat bukan pengenalan peribadi dari jenis yang biasanya disediakan oleh penyemak imbas dan pelayan web, seperti jenis penyemak imbas, pilihan bahasa, tapak rujukan dan tarikh dan masa setiap permintaan pelawat. Tujuan GorillaPDF dalam mengumpul maklumat bukan pengenalan peribadi adalah untuk lebih memahami cara pelawat GorillaPDF menggunakan tapak webnya. Maklumat itu hanya digunakan untuk meningkatkan pengalaman anda dan umumnya pengguna di tapak web GorillaPDF.

Pengumpulan Maklumat Mengenalpasti Peribadi

Pelawat tertentu ke tapak web GorillaPDF memilih untuk berinteraksi dengan GorillaPDF dengan cara yang memerlukan GorillaPDF mengumpulkan maklumat yang mengenal pasti secara peribadi. Jumlah dan jenis maklumat yang GorillaPDF kumpulkan bergantung pada sifat interaksi. Sebagai contoh, kami meminta pelawat yang mendaftar untuk blog di https://gorillapdf.com untuk memberikan alamat e-mel am.

Keselamatan

Keselamatan Maklumat Peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Maklumat Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Pautan Ke Tapak Luar

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak luar yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi serta terma dan syarat setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak, produk atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perlindungan Maklumat Mengenalpasti Peribadi Tertentu

GorillaPDF mendedahkan maklumat yang berpotensi mengenal pasti dan mengenal pasti secara peribadi hanya kepada pekerja, kontraktor dan organisasi gabungannya yang (i) perlu mengetahui maklumat tersebut untuk memprosesnya bagi pihak GorillaPDF atau untuk menyediakan perkhidmatan yang tersedia di tapak web GorillaPDF, dan ( ii) yang telah bersetuju untuk tidak mendedahkannya kepada orang lain. Sebahagian daripada pekerja, kontraktor dan organisasi gabungan tersebut mungkin berada di luar negara asal anda; dengan menggunakan laman web GorillaPDF, anda bersetuju dengan pemindahan maklumat tersebut kepada mereka. GorillaPDF tidak akan menyewakan atau menjual maklumat yang berpotensi mengenal pasti dan mengenal pasti peribadi kepada sesiapa sahaja. Selain daripada pekerja, kontraktor dan organisasi gabungannya, seperti yang diterangkan di atas, GorillaPDF mendedahkan maklumat yang berpotensi mengenal pasti dan mengenal pasti secara peribadi hanya sebagai tindak balas kepada sepina, perintah mahkamah atau permintaan kerajaan yang lain, atau apabila GorillaPDF percaya dengan suci hati bahawa pendedahan itu semunasabahnya diperlukan untuk melindungi harta atau hak GorillaPDF, pihak ketiga atau orang awam secara amnya.

Jika anda pengguna berdaftar https://gorillapdf.com dan telah membekalkan alamat e-mel anda, GorillaPDF mungkin sekali-sekala menghantar e-mel kepada anda untuk memberitahu anda tentang ciri baharu, meminta maklum balas anda atau hanya memaklumkan anda tentang perkara yang sedang berlaku. dengan GorillaPDF dan produk kami. Kami menggunakan blog kami terutamanya untuk menyampaikan jenis maklumat ini, jadi kami mengharapkan untuk memastikan jenis e-mel ini pada tahap minimum. Jika anda menghantar permintaan kepada kami (contohnya melalui e-mel sokongan atau melalui salah satu mekanisme maklum balas kami), kami berhak untuk menerbitkannya untuk membantu kami menjelaskan atau membalas permintaan anda atau membantu kami menyokong pengguna lain. GorillaPDF mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk melindungi daripada akses, penggunaan, pengubahan atau pemusnahan maklumat yang berpotensi mengenal pasti peribadi dan mengenal pasti peribadi yang tidak dibenarkan.

Statistik Agregat

GorillaPDF mungkin mengumpul statistik tentang tingkah laku pelawat ke tapak webnya. GorillaPDF mungkin memaparkan maklumat ini secara terbuka atau memberikannya kepada orang lain. Walau bagaimanapun, GorillaPDF tidak mendedahkan maklumat pengenalan peribadi anda.

biskut

Untuk memperkaya dan menyempurnakan pengalaman dalam talian anda, GorillaPDF menggunakan 'Kuki', teknologi dan perkhidmatan serupa yang disediakan oleh orang lain untuk memaparkan kandungan yang diperibadikan, pengiklanan yang sesuai dan menyimpan pilihan anda pada peranti anda.

Kuki ialah rentetan maklumat yang disimpan oleh tapak web pada komputer pelawat dan penyemak imbas pelawat memberikan kepada tapak web setiap kali pelawat kembali. GorillaPDF menggunakan kuki untuk membantu GorillaPDF mengenal pasti dan menjejaki pelawat, penggunaan https://gorillapdf.com mereka, dan pilihan akses tapak web mereka. Pelawat GorillaPDF yang tidak mahu kuki diletakkan pada komputer mereka harus menetapkan penyemak imbas mereka untuk menolak kuki sebelum menggunakan tapak web GorillaPDF, dengan kelemahan bahawa ciri-ciri tertentu tapak web GorillaPDF mungkin tidak berfungsi dengan baik tanpa bantuan kuki.

Dengan terus menavigasi tapak web kami tanpa mengubah tetapan kuki anda, anda dengan ini mengakui dan bersetuju menerima penggunaan kuki oleh GorillaPDF.

Pemindahan Perniagaan

Jika GorillaPDF, atau sebahagian besarnya semua asetnya, telah diperoleh, atau sekiranya GorillaPDF keluar dari perniagaan atau mengalami muflis, maklumat pengguna akan menjadi salah satu aset yang dipindahkan atau diperoleh oleh pihak ketiga. Anda mengakui bahawa pemindahan sedemikian mungkin berlaku, dan mana-mana pemeroleh GorillaPDF boleh terus menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam polisi ini.

Perubahan Dasar Privasi

Walaupun kebanyakan perubahan mungkin kecil, GorillaPDF mungkin mengubah Dasar Privasinya dari semasa ke semasa, dan mengikut budi bicara GorillaPDF. GorillaPDF menggalakkan pelawat untuk kerap menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan pada Dasar Privasinya. Penggunaan berterusan laman web ini selepas sebarang perubahan dalam Dasar Privasi ini akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.